logo.png

Placerea de-a conduce, a fiecarui om, incepe la Flamicom

                           Statie incarcare electrice

                                               Statie rapida                                                       incarcare auto                                                           electrice

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal
SC FLAMICOM IMPEX SRL in calitate de angajator, prestator servicii, furnizor bunuri , autor, propietar si
administrator al site-ului web www.flamicom.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor
cu caracter personal al fiecarei persoane angajate , precum si a clientilor societatii
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private, FLAMICOM IMPEX SRL are obligatia de a administra
in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt
furnizate.

Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate, asa cum prevad
dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.


In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate,
au urmatoarele drepturi:


• Dreptul la informare (art.12)
• Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• Dreptul de opozitie (art.15);
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Orice informatie furnizata de catre o persoana societatii va fi considerata si va reprezenta consimtamintul
expres al acelei persoane ca datele personale sa fie folosite de FLAMICOM IMPEX SRL in conformitate cu
scopurile mentionate mai jos.

Daca o persoana doreste ca datele personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date sau arei intrebari
legate de confidentialitatea datelor, poate contacta / notifica oricand utilizand datele de contact ale
societatii existente in materialele publicitare, in ordinele de reparatii, pe site, etc

Daca o persoana nu doreste ca datele personale sa fie colectate, nu trebuie sa le furnizeze.


2. Scopul colectarii datelor
• prestari servicii ;
• transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
• pentru activitati specifice departamentului Resurse Umane, in situatia in care sunteti persoane
interesate sa faca parte din echipa FLAMICOM IMPEX SRL si au trimis un CV, catre departamentul
Resurse Umane, prin intermediul site-ului, fax, personal la sediul/sucursala

FLAMICOM IMPEX SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele (informatii personale sau
informatii optionale) fara acordul persoanei, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna
credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor
sau a proprietatii societatii noastre.


3. Securitatea datelor colectate si procesate
FLAMICOM IMPEX SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte
aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, incluzand audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter
personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.
Mentionam ca toti salariatii au semnat un contract de confidentialitate.

Echipamentul de tip server pe care este gazduit site-ul web prin intermediul caruia colectam date cu
caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la accesul de la distanta (limitat), fiind instalat
intr-un centru de date si supus periodic unui audit de securitate.

 

FLAMICOM IMPEX SRL depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu
caracter personal colectate, analizand permanent noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul,
aplicandu-le in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.


4. Definitii
Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o
persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular
prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice,
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza
asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,
inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea,
blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile
publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare
a datelor cu caracter personal.

Împuterniciți operare date Flamicom

 

La Flamicom, punem mare preț pe protecția și confidențialitatea datelor pe care ni le încredințezi. Pe această pagină găsești partenerii noștri cărora le putem încredința datele tale cu caracter personal. Această listă poate suporta modificări, motiv pentru care îți recomandăm să o consulți de fiecare dată când dorești să revezi această informație.

-         GITS COM SRL

-         GITS SERV SRL

-         LEADER MOBILE RO SRL

-         RCI LEASING ROMANIA IFN

-         RCI FINANTARE ROMANIA SRL

-         RCI BROKER DE ASIGURARE SRL

-         Renault Commercial Roumanie SRL

-         Automobile Dacia SA

-         Renault Technologie Roumanie SRL

-         AUDATEX SERVICES SRL

-         OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA 

-         Groupama Asigurari SA

 

În eventualitatea în care dorești să operezi modificări asupra datelor tale cu caracter personal, ne poți adresa o cerere în scris prin e-mail pe adresa gdpr@flamicom.ro sau prin poștă la adresa: SC Flamicom Impex SRL, Str. Barajului, Nr. 10, Rm.Valcea .